Portofoliu de acțiuni prioritare – Guvernanță inteligentă

D6.1. Digitalizarea completă a interacțiunii inter-departamentale

Nr. crt.Titlu program/proiectResponsabili și posibili parteneriGrad de maturitateValoare estimată (Euro)Orizont de timpSurse de finanţare potențialeNivel de prioritate
1Asigurarea interoperabilității sistemelor informatice la nivelul Municipiului Baia Mare și a instituțiilor subordonateMunicipiul Baia Mare, DAS Baia Mare, SPAU Baia Mare,Idee700,0002026POR, buget localProiect prioritar
2Asigurarea interoperabilității sistemelor informatice ale administrației locale prin integrarea serviciilor web oferite de către administrația centrală și alte instituțiiIdee50,0002027POR, buget local
3Extinderea sistemului GIS existent cu funcționalități privind rețelele de utilități, planurile urbanistice și datele furnizate de către ANCPIIdee40,0002023PNRR, buget localProiect prioritar

D6.2. Digitalizarea completă a interacțiunii între administrația locală și actorii locali (cetățeni, companii, etc)

Nr. crt.Titlu program/proiectResponsabili și posibili parteneriGrad de maturitateValoare estimată (Euro)Orizont de timpSurse de finanţare potențialeNivel de prioritate
1Extinderea platformei de eliberare a autorizațiilor cu integrarea avizelor primite de la alte instituții, one-stop-shop pentru cetățenii Municipiului Baia MareMunicipiul Baia Mareidee230,000.002024Buget local, metropolitan
2Integrarea în platforma Invest in BM (propusă la D4.1) în același spațiu a mai multor servicii ale autorităților publice pentru a economisi timpul dedicat depunerii sau eliberării diferitelor documente și a facilita accesul actorilor economici la toate informațiile necesare în desfășurarea activității economice și cu privire la serviciile publice localeMunicipiul Baia Mare, ANAF Maramureș, APM, Drusal, Vital, APM, ITM, Consiliul Județean, ISU, Poliția Locală, Apele Române, etcidee2,000,0002028POCIDIF, POR
3Crearea unui portal one-stop-shop pentru toate UAT componente ale Zonei Metropolitane Baia Mare, prin extinderea platformei existente în Municipiul Baia Mare cu servicii web destinate celorlalte UATZMBM, Municipiul Baia Mare, celelalte UAT membre ale ZMBMIdee240,0002025Buget metropolitan, POR, POCU, POCIDIF, Interreg
4Identificarea și structurarea tuturor datelor publice existente la nivelul instituției și asumarea publicării noilor date publice în format deschis, într-o platformă integrată în portalul instituțieiMunicipiul Baia MareIdee250,000.002024Buget local
5Pilotarea publicării de date publice deschise la nivelul UAT-urilor din zona metropolitană/ periurbană – platformă comună la nivelul zoneiZMBM, Municipiul Baia Mare, celelalte UAT membre ale ZMBMIdee200,0002026Interreg
6Crearea unei platforme de resurse (fizice și virtuale) ce pot fi utilizate de către comunitatea locală și organizații non-guvernamentale pentru acțiuni comunitare, respectiv de către operatori economiciZMBM, Municipiul Baia MareIdee180,0002029Buget local

D6.3. Platformă pentru testarea serviciilor Smart City, cu integrarea cu sistemele existente

Nr. crt.Titlu program/proiectResponsabili și posibili parteneriGrad de maturitateValoare estimată (Euro)Orizont de timpSurse de finanţare potențialeNivel de prioritate
1Crearea unor conectori la nivelul sistemelor utilizate de Municipiul Baia Mare pentru furnizorii de soluții SMART CITYMunicipiul Baia MareIdee500,000.002026Orizont Europa, EIA
2Crearea unei infrastructuri de comunicații deschisă (fibră optică, wi-fi) pentru integrarea soluțiilor SMART CITYMunicipiul Baia MareIdee5,000,0002030POR
3Parteneriat inter-instituțional și cadru local de cooperare în domeniul Smart City testare la nivel local a soluțiilor SMARTZMBM, Municipiul Baia MareIdee30,0002023Urbact

D6.4. Dezvoltarea și diversificarea instrumentelor și mecanismelor pentru democrație participativă

Nr. crt.Titlu program/proiectResponsabili și posibili parteneriGrad de maturitateValoare estimată (Euro)Orizont de timpSurse de finanţare potențialeNivel de prioritate
1Platformă de comunicare cu cetățenii și formare de inițiative comunitare – extinderea procesului de bugetare participativă / prioritizarea investițiilor și implementarea unor procese bazate pe impact (de ex. Social Impact Bonds)Municipiul Baia Mare, ZMBMproiect pilot derulat100,0002025POR, Buget local, PPP, alte surse
2Crearea unui proces de bugetare participativă pentru copiiMunicipiul Baia Mare sau ZMBMIdee50,000AnualBuget local
3Prioretizarea investițiilor metropolitane în baza chestionării cetățenilorZMBMIdee100,000AnualBuget local
4Finanțarea grupurilor locale de acțiune și/sau consiliilor civiceMunicipiul Baia Mare, ZMBMIdee100,000.00AnualURBACT, buget local, EIA
5Creșterea bugetului alocat finanțărilor locale pentru proiecte comunitare, în vederea creșterii impactului acestoraMunicipiul Baia MareIdee350000/ anAnualLegea 350
6Crearea unor grupuri de inițiativă / lucru intre localități pentru crearea de proiecte și investiții relevante la nivel metropolitanZMBM, UAT membreIdee50,000AnualURBACT, Interrreg
7Crearea unei platforme pentru prezentarea investițiilor și proiectelor implementate de Zona Metropolitană Baia MareMunicipiul Baia Mareprototip realizat30,0002023Buget metropolitan, Interreg
8Parteneriat multianual cu mediul academic prin care în cadrul proiectelor de an studenții actualizează și dezvoltă setul de date GIS ale PMBM. În fiecare an se poate da ca temă un strat anume (ex. parcări) pe care echipele de studenți să îl completeze. E important ca datele să nu fie doar pe platforma primăriei ci și online pe Openstreetamp (cea mai mare bază de date GIS deschise). Verificarea se face cu ajutorul unui cadru didactic și un responsabil al PMBM (preferabil direcția de urbanism).Municipiul Baia MareIdeeN/A (participare voluntară; asigurarea infrastructurii)2025POR, EIA, POCIDIFListă lungă