Portofoliu de acțiuni prioritare – Populație inteligentă

O1. Comunitate inteligentă, implicată în dezvoltarea municipiului și adaptată la noua revoluție digitală

D1.1. Dezvoltarea unei comunități responsabile, active și implicate în viața publică

Nr. crt.Titlu program/proiectResponsabili și posibili parteneriGrad de maturitateValoare estimată (Euro)Orizont de timpSurse de finanţare potențialeNivel de prioritate
1Program de formare pentru lideri civiciMunicipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri din societatea civilăIdee50,0002030Granturi, Buget local, alte surse
2Înființarea unui grup de lucru consultativ în domeniul creșterii gradului de implicare a cetațenilor și asociațiilor legal constituite în procesele de consultare și decizie la nivel local. Consultarea trimestrială a grupului de lucru sub coordonarea primarului sau viceprimarilor.ZMBM, Municipiul Baia MareIdeeN/A (participare voluntară; asigurarea infrastructurii)AnualGranturi, Buget local, alte surse
3Lansarea unui hub de inovare și consultare publică, care să reunească actorii resursă de la nivel local.ONG, Municipiul Baia Mare, ZMBMproiect pilot în delurare15,000.00Anual
4Dezvoltarea GAL Baia Mare prin asigurarea finanțării necesare pentru extinredea activității și implicarea în noi proiecte de regenerare și dezvoltare urbanăMunicipiul Baia MareÎn derulare*în funcție de oportunități
5Extinderea parteneriatului GAL și implicarea unui număr mai mare de actori localiMunicipiul Baia MareÎn derulare*în funcție de oportunități
6Eveniment de co-creare a SPIRE HUB și continuarea dezvoltării SPIRE HUB ca un centru civic funcționalMunicipiul Baia Mareîn curs de implementareN/A2023UIA – SPIREProiect prioritar

D1.2. Dezvoltarea competențelor digitale și a abilităților competitive

Nr. crt.Titlu program/proiectResponsabili și posibili parteneriGrad de maturitateValoare estimată (Euro)Orizont de timpSurse de finanţare potențialeNivel de prioritate
1Distribuirea de tablete elevilor din municipiu, și dotarea școlilor cu table inteligente, laptopuri și conecticăMunicipiul Baia Mareîn derulare
3Premii de excelență destinate cadrelor didactice care utilizează conținut digital și tehnici moderne de predareMunicipiul Baia MareIdee30000/ anAnualGranturi, Buget local, sponsorizări, alte surse
4Crearea de conținut digital de calitate și materiale auxiliare educaționaleMunicipiul Baia Mare, unități de învățământ, cadre didacticeIdee30000/ anAnual
5Sprijinirea implicării tinerilor și crearea de oportunități creative și antreprenoriale pentru aceștia în parteneriat cu ONG locale (de ex. crearea unei scheme de ajutor de minimis pentru industrii creative și tineri antreprenori)ZMBM, Municipiul Baia MareIdee500,000AnualPOEO, POIDS, PPP, buget local/ național, alte surse
6Crearea unui ecosistem de testare a ideilor antreprenoriale ale tinerilor, susținut de iLEU, cu decontarea sumelor încasate de tinerii antreprenori (premii)ZMBM, Municipiul Baia MareIdee50,000/ anAnualBuget local, alte surse
7Creșterea nivelului de alfabetizare digitală și de utilizare a serviciilor publice digitale prin stimularea utilizării canalelor electronice de comunicare cu autoritatea locală în defavoarea ineracțiunii la ghișeu (corelat cu proiectul de Centre integrate de servicii publice și incluziune digitală)Municipiul Baia MareIdee20,000/ anAnualGranturi, Buget local, POR, alte surse
8Lansarea unui program de creștere a competențelor digitale pentru personalul UAT-urilor din zona metropolitană.ZMBMIdee30,000AnualBuget local/ propriu, granturi, alte surse
9Program de alfabetizare digitală a persoanelor vârstniceZMBM, DAS Baia MareIdee30,000AnualGranturi, Buget local, alte surse