Populație inteligentă

O1. Comunitate inteligentă, implicată în dezvoltarea municipiului și adaptată la noua revoluție digitală

Situația de facto în domeniul social în Baia Mare este una diversă, cu numeroase avantaje competitive față de alte orașe cu dimensiuni similare. Acestea reprezintă punctele forte ale orașului în dezvoltarea sustenabilă și aduc oportunități de creștere în intervalul 2022-2027.

Serviciile soft existente reprezintă un atu în formarea de cetățeni inteligenți, creând un mediu de dialog și activitate, cu potențial de dezvoltare
Prezența unor ONG-uri cu tradiție și experiență în implementarea de proiecte și inițiative civice
Existența unor comunități (disparate) de furnizori de creativitate și servicii cu valoare adăugată ridicată
Municipiul păstrează încă o oarecare diversitate etnică
Prezența unor unități de învățământ preuniversitar cu tradiție în educația de calitate și ușoara creștere a calității educației universitare, deschisă spre cooperarea cu mediul economic
Prima Structură de Economie Socială din România

Principalele puncte slabe și vulnerabilități ale Municipiului sunt:

Migrația tinerilor spre alte localități
Implicarea comunitară redusă
Sporul natural și migratoriu negative
Dependența demografică crescută (în special în ceea ce îi privește pe vârstnici)
Ponderea ridicată a persoanelor vârstnice care de regulă au dificultăți în utilizarea noilor tehnologii (abilități digitale reduse sau inexistente)
Cooperarea limitată între comunitățile locale și dificultăți în identificarea unor scopuri comune.
Cel mai mare procent de populație urbană marginalizată dintre centrele urbane din regiune

Analizând situația actuală și oportunitățile de dezvoltare pe termen scurt și mediu, Municipiul Baia Mare se află la nivelul cel mai de jos în ceea ce privește implicarea civică și abordarea participativă, colaborativă între actori locali, astfel:

2022

 • Există inițiative punctuale de participare civică ce utilizează canale online și social media.
 • Există asociații locale active care se implică în ameliorarea calității vieții în oraș.
 • Dialogul între public, privat și civic încă limitat.

Nivelul 1

Viziunea de dezvoltare pe termen scurt și mediu poate aduce unele componente la niveluri înalte de colaborare, în funcție de implicarea și răspunsul actorilor locali relevanți și abordarea trans-sectorială și trans-disciplinară aleasă:

2030+

 • Formarea de comunități și dezvoltarea comună de proiecte este încurajată prin platforme sau centre comunitare.

Nivelul 4

2030

 • Comunități mai mici de cetățeni și companii locale implicați în dezvoltarea de proiecte de tip “smart city”.
 • Comunitatea dezvoltă proiecte în parteneriat cu primăria și este implicată în luarea deciziilor la nivel local.
 • Există platforme și canale de comunicare eficiente între primărie și societatea civilă.
 • Comunitatea se implică în partajarea și generarea de date pe anumite domenii.

Nivelul 3

2027

 • Dezvoltarea competențelor digitale (inclusiv utilizarea serviciilor publice digitale) și învățare pe tot parcursul vieții este susținută prin diverse platforme sau centre.
 • Societatea civilă este consultată și dezvoltă idei luate în considerare de primărie.
 • Dialog ocazional pe terme de interes și nevoi între primărie și societatea civilă.

Nivelul 2

2024

 • Competențe digitale și proiectele de dezvoltare durabilă ale comunității dezvoltate ad-hoc (în unitățile de învățământ sau prin cursuri/ proiecte punctuale).

Nivelul 1

Direcțiile de dezvoltare inteligentă a Municipiului vizează dezvoltarea unei comunități responsabile, active și implicate în viața publică, în care nativii digitali și persoanele vârstnice împart mediul fizic și virtual.

D1.1. Dezvoltarea unei comunități responsabile, active și implicate în viața publică

 • Platformă de comunicare cu cetățenii și formare de inițiative comunitare – extinderea procesului de bugetare participativă / prioretizarea investițiilor și implementarea unor procese bazate pe impact (Social Impact Bonds)
 • Program de formare pentru lideri civici
 • Transformarea SPIRE HUB într-un centru civic funcțional
 • Cooperarea și extinderea serviciilor furnizate de GAL Baia Mare

D1.2. Dezvoltarea competențelor digitale și a abilităților competitive

 • Digitalizarea învățământului local și îmbunătățirea colaborării digitale cu elevii
 • Sprijinirea implicării tinerilor și crearea de oportunități creative și antreprenoriale pentru aceștia în parteneriat cu ONG locale
 • Alfabetizare digitală