Indicatori cheie de performanță

Matricea de maturitate pentru Municipiul Baia Mare

Evaluarea nivelului de maturitate al indicatorilor cheie de performanță pentru Municipiul Baia Mare se realizează prin intermediul chestionarelor derulate în rândul cetățenilor, reprezentanților mediului economic și ai administrației publice.

Astfel, se dorește o îmbunătățire a principalilor indicatori Smart City, pornind de la valorile de referință aferente anului 2020:

Economie

IndicatorBaia MareMedie regională indicator
Sporul natural al întreprinderilor (‰)36.7551.56
Poziția 1 top sectoare după numărul de salariați31 – Fabricarea de mobilă0.00
Poziția 1 top sectoare după numărul de salariați (pondere)18.0728.03
Poziția 2 top sectoare după numărul de salariați46 – Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete0.00
Poziția 2 top sectoare după numărul de salariați (pondere)7.6013.57
Poziția 3 top sectoare după numărul de salariați47 – Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor0.00
Poziția 3 top sectoare după numărul de salariați (pondere)7.569.85
Poziția 1 top sectoare după cifra de afaceri46 – Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete0.00
Poziția 1 top sectoare după cifra de afaceri (pondere)19.0634.36
Poziția 2 top sectoare după cifra de afaceri31 – Fabricarea de mobilă0.00
Poziția 2 top sectoare după cifra de afaceri (pondere)17.8616.81
Poziția 3 top sectoare după cifra de afaceri47 – Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor0.00
Poziția 3 top sectoare după cifra de afaceri (pondere)9.6810.59
Număr firme aparținătoare de clustere114.86
Rata șomajului1.271.58
Pondere (%) din populația orașului care trăiește în sărăcie18.6249.08
PIB/capita (dolari/cap locuitor)5257.08261.95
Pondere (%) salariați în sectorul TIC1.270.66
Pondere (%) salariați în educație și cercetare-dezvoltare0.340.47

Populație

IndicatorBaia MareMedie regională indicator
Număr ONG-uri la 1000 de locuitori6.924.37
Îmbatrânire demografică (‰)1000.201049.42
% schimbarea populației în ultimii 5 ani-2.47-1.88
% persoane care au absolvit studii de licență21.1711.37
% persoane care au absolvit studii de master2.401.57
% persoane analfabete 0.301.45
% populație școlară în învățământul liceal39.5529.68
% populație școlară în învățământul postliceal5.582.19
% populație școlară în învățământul profesional3.995.39
% populație de etnie maghiară10.3019.20
% populație de etnie roma2.514.51
% populație de etnie germană0.220.38
% populație de etnie slovacă0.010.18
% populație de altă etnie0.252.57
% populație de etnie necunoscută9.043.15
Pondere (%) salariați în sectoarele culturale și creative18.7415.94

Mediu

IndicatorBaia MareMedie regională indicator
Grad de reciclare a deșeurilor
Obiective UE: 65% din total reciclat până în 2025 și 70% până în 2030
N/A0.00
Prezența sistemelor de iluminat prin telegestiuneNu0.00
% Clădiri publice (reabilitate / eficientizate energetic / tehnologie smart)N/A12.42
Număr clădiri pentru educație eficientizate energetic / echipate cu soluții inteligenteN/A1.88
% Locuințe reabilitate / eficientizate energetic din totalN/A12.74
Concentrație PM10
Valorile sub 50 sunt încadrate ca fiind “Bune”
11.0019.00
Emisii totale de CO2 (tone)
Scădere cu 20% până în 2030 față de 2017 (obiectiv UE)
403685.14404997.13
Amprenta de carbon (emisii totale CO2 tone/capita)
scădere cu 20% până în 2030 față de 2017 (obiectiv UE)
2.903.15

Stil de viață

IndicatorBaia MareMedie regională indicator
Suprafața intravilană (ha) (2008)3300.001531.51
Suprafața intravilană (ha) (2018)3609.001977.16
Spații verzi (mp) pe cap de locuitor 20085.2228.33
Spații verzi (mp) pe cap de locuitor 2018119.3637.27
Număr total medici (2018) la 1000  locuitori
Prag: minim 2,3, conform legii 351/2001
2.201.69
Prezența sistemelor de monitorizare videoDa0.00
Suprafața locuibilă existentă (mp/locuitor) (2008)13.1213.79
Suprafața locuibilă existentă (mp/locuitor) (2018)
Prag: 26 mp conform legii 27/2007
17.9318.46
Număr paturi de spital la 1000 locuitori
Prag: minim 10, conform legii 351/2001
9.8213.41
Număr elevi / cadru didactic 17.4815.81
Număr stații de calitatea aerului / kmp1.710.25

Mobilitate

IndicatorBaia MareMedie regională indicator
Km piste biciclete / 1000 locuitori0.070.04
Km linii transport public / 1000 locuitori 0.001.25
Număr biciclete partajate / 1000 locuitori 0.000.04
Număr stații încărcare vehicule electrice / 1000 locuitori
Prag: medie UE – 7 vehicule/stație
0.040.01
% deplasări nemotorizate din total1.0019.79
Acces la date în timp real despre transport – % din liniiHarta online simpla0.00
Număr accidente rutiere / 1000 locuitori4.935.05

Guvernanță

IndicatorBaia MareMedie regională indicator
Prezenta la vot – alegeri prezidentiale 2019, tur 2, %47.6544.30
Prezenta la vot – alegeri locale 2016, %38.6847.87
Existența sistemelor de tip open dataDA0.00
Acces la date deschise (opendata)DA0.00
Wi-fi în spațiul publicDA0.00
Nivelul (%) de acoperire broadband75-900.00
Proporție (%) aleși feminini în consiliile locale30.4317.01