Departament de Smart City și Inovare

SSC-BM nu stă în responsabilitatea unei singure persoane sau a unei instituții, ci necesită implicarea întregii comunități locale – instituții publice, organizații ale societății civile și mediul de afaceri, printr-o abordare participativă și centrată pe cetățean/ utilizator. Implicarea unor astfel de parteneri este necesară atât în designul inițiativelor/ proiectelor/ serviciilor, în mobilizarea de resurse, în implementare, cât și în monitorizarea și evaluarea implementării de ansamblu a strategiei.

În acest scop, pe perioada elaborării strategiei au fost consultați reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai mediului academic, profesional şi non-profit, precum și cetățenii. Tot demersul de elaborare, precum și materialele aferente SSC-BM, au fost transparente și deschise și disponibile publicului larg, prin intermediul versiunii online – http://baiamaresmartcity.ro/. Dezideratul este ca aceasta să devină o platformă de dialog și implicare, valoroasă în implementarea SSC-BM, asigurând dialogul cu toate categoriile de actori relevanți pentru inovarea digitală, pe baza modelului de cvadruplu helix. 

În ceea ce privește transformarea digitală în administrația publică, există mai multe opțiuni din punct de vedere al structurilor de implementare, pretabile pentru implementarea SSC-BM:

  • Laboratoare de inovare ca factori ai inovării și transformării digitale – unități de inovare specializate, care (ideal) experimentează și testează aplicabilitatea diferitelor soluții/ metode/ practici [1]
  • Imitarea principiilor și practicilor din sectorul privat prin crearea unor unități centrale pentru transformare digitală în cadrul administrației, ce se concentrează pe și aplică principiile “digital by default”, “strategia este livrarea/ rezultatul” (strategy is delivery) și “dezvoltare incrementală și agilă”[2]
  • Capacitarea cetățenilor / utilizatorilor prin intermediul tehnologiilor TIC, ceea ce permite regândirea radicală a paradigmei producției de masă care domină în prezent designul și furnizarea serviciilor publice[3]
  • Dezvoltarea și menținerea infrastructurii digitale centrale și încurajarea diferitelor direcții/ servicii/ companii publice să își dezvolte propriile soluții modele de transformare digitală.

Dintre acestea, având în vedere stadiul relativ incipient al implementării unei abordări integrate a conceptului de oraș inteligent în Baia Mare, cea mai fezabilă este constituirea unei unități interne, în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea SSC-BM, care în timp să evolueze ca un Departament de Inovare de sine stătător.

Unitatea de implementare și monitorizare a SSC-BM (UIM SSC-BM) propusă are rolul de coordonare a implementării și de monitorizare a SSC-BM. Aceasta ar urma să fie condusă de un Responsabil Smart City cu experiență relevantă în domeniu și ar cuprinde o echipă mixtă, formată din reprezentanți ai direcțiilor/ compartimentelor cu un rol decisiv în implementarea strategiei, alături de un reprezentant al ADI Zona Metropolitană Baia Mare. ADI ZMBM ar urma să transpună la nivel metropolitan viziunea de dezvoltare. Având în vedere aria de acoperire largă a SSC-BM, implementarea propriu-zisă a măsurilor și proiectelor ar urma să se facă la nivelul direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, al serviciilor și instituțiilor subordonate, al ADI ZMBM sau al parteneriatelor dintre acestea și/ sau cu parteneri externi, prin echipe de proiect dedicate. Echipele de proiect vor raporta periodic (semestrial sau anual) progresul către UIM SSC-BM.

UIM SSC-BM va ține evidența proiectelor și inițiativelor smart, va consilia echipele de proiect, va colecta datele necesare monitorizării, va evalua periodic implementarea SSC-BM, va propune actualizări ale SSC-BM pe baza rezultatelor monitorizării și evaluării și va recomanda pașii următori la finalul perioadei de implementare a strategiei (2030).

Pentru implementarea cu succes a SSC-BM se pune problema capacității asigurării și întreținerii infrastructurii IT necesare și a gestiunii bazei de date urbane. Un rol important în acest sens îl vor avea Biroul tehnologia informației și Compartimentul Cadastru și GIS, care în contextul SSC-BM vor trebui să își crească capacitatea, atât din punct de vedere al numărului de resurse umane angajate, cât și din perspectiva competențelor acestora.


[1] Tõnurist, P., Kattel, R. and Lember, V., 2017. Innovation labs in the public sector: what they are and what they do?. Public Management Review, 19(10), pp.1455-1479.

[2] Greenway, A., Terrett, B., Bracken, M. and Loosemore, T., 2018. Digital Transformation at Scale: Why the Strategy Is Delivery: Why the Strategy Is Delivery. London Publishing Partnership.

[3] Lember, V., Brandsen, T. and Tõnurist, P., 2019. The potential impacts of digital technologies on co-production and co-creation. Public Management Review, 21(11), pp.1665-1686.