Mediul de afaceri

Când discutăm de un oraș inteligent, ne referim la o comunitate în care rețelele și serviciile tradiționale devin mai eficiente prin utilizarea tehnologiilor digitale și de telecomunicații, în beneficiul cetățenilor și mediului de afaceri (conform Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale).

În prezent, municipiul Baia Mare își dezvoltă Strategia Smart City dorind, prin aceasta, transformarea digitală a comunității locale, respectiv o mai bună cooperare digitală între cetățeni, autoritatea locală, parteneri sociali și mediul economic. Se are în vedere creșterea calității vieții și reducerea birocrației la nivel local, alături de furnizarea către cetățeni și mediul de afaceri a unui pachet de servicii digitale. Din această perspectivă, pentru municipiul Baia Mare a fost propusă o abordare inteligentă și integrată a palierelor Guvernanță, Mediu, Mobilitate, Economie, Stil de Viață (Locuire) și Cetățeni.

Astfel, vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea prezentului chestionar, care va contribui la o mai bună înțelegere a contextului actual al municipiului și a mediului de afaceri local. Chestionarul oferă, așa cum veți vedea mai jos, oportunitatea anonimatului și asigură o protecție completă a identității respondenților. Interesul echipei de proiect este de a contura o imagine de ansamblu reală a dinamicii mediului de afaceri din municipiul Mediaș și de a identifica provocările de dezvoltare relevante și actuale.

Vă mulțumim pentru participare!