Proiecte și initiative în curs de implementare

Titlu proiectPublic/ privatImplementatorDomeniu Smart
“Cross-border green transport network – Rețea ecologică de transport transfrontalier”Municipiul Baia Mare
“Planificare Strategica si Implementarea de Proceduri pentru reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare și Zona Metropolitana”Municipiul Baia Mare, Zona Metropolitană Baia Mare
“Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medicale ale Municipiului Baia Mare”Municipiul Baia Mare, DAS Baia Mare
“Respect pentru bunici”Direcția de Asistență Socială Baia Mare
“Pune suflet pentru bunici”Direcția de Asistență Socială Baia Mare
“Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem”Municipiul Baia Mare
”Boostinno – Boosting Social Innovation” Municipiul Baia Mare
“SIBdev – Social Impact Bonds – Boosting Social Impact – investing in society”Municipiul Baia Mare
“Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare” – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității”Gal Baia Mare
“EDU BM – Educație digitală în Municipiul Baia Mare”Municipiul Baia Mare
“Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)”AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST, Municipiul Baia Mare
“Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Râului Săsar”Municipiul Baia Mare
“Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”Municipiul Baia Mare
Mobilitate urbană durabilă prin pietonizarea Centrului Istoric din Municipiul Baia MareMunicipiul Baia Mare
Implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea sistemului de iluminat publicMunicipiul Baia Mare
Centru comunitar multifuncțional Vasile AlecsandriMunicipiul Baia Mare
Promovarea Antreprenoriatului Social în cadrul GAL BMMunicipiul Baia Mare
WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile localeMunicipiul Baia Mare
Optitrans – optimizarea și digitalizarea transportului în comunZona Metropolitană Baia Mare
Greentop AgrobiodiversityIndeco Soft
Integrate – enhancINg qualiTy of lifE throuGh uRban heAT island assEssmentIndeco Soft, Creative Space
TEDx Baia Mare
Maramureș Bike
Baia Mare Science FestivalRomanian Science Festival