Evaluarea situației curente

Municipiul Baia Mare a implementat în ultimii 10 ani numeroase proiecte în domeniul Smart City, vizând dimensiuni multiple ale orașului intelligent, însă într-o manieră contextuală, neunitară.

Numeroase eforturi de modernizare și revitalizare urbană au vizat reabilitări de clădiri, atât în domeniul public (unități de învățământ) cât și private (reabilitări termice ale locuințelor colective), însă nu există o abordare integrată de tipul “orașului de 15 minute” sau a “cartierelor pozitiv-energetice”. De asemenea, sunt implementate un număr foarte mare de proiecte comunitare, în principal prin grija Direcției de Asistență Socială și a unor organizații non-guvernamentale cu tradiție, în domeniul social, însă majoritatea vizează atenuarea simptomelor unor probleme punctuale, comunități defavorizate sau situații de fapt, și puține inițiative caută soluții pentru îmbunătățirea calității vieții în Municipiu la nivel general.

La nivel internațional, Municipiul Baia Mare este foarte bine cotat, fiind unul dintre primele municipii din România care a implementat o strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung, respectiv unul dintre primii promotori ai conceptelor Smart City finanțate direct de către Comisia Europeană prin programul ICT-PSP cu evaluarea nivelului de zgomot și a potențialului fotovoltaic al anumitor clădiri publice încă în anii 2013.

La nivel de implicare a comunității locale sunt necesare eforturi susținute, atât din partea administrației cât și din partea cetățenilor, parteneriatele locale încheiate fiind volatile și bazate pe inițiative și proiecte punctuale.

La nivelul comunității locale există așteptări nerealiste cu privire la capacitatea și rolul administrației de a soluționa instant orice problemă punctuală, lipsind liderii formali și informali cu viziune pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea urbană.

Proiecte punctuale ale administrației locale în sfera orașelor inteligente și sustenabile au contribuit la constituirea unor grupuri locale de suport, care, însă, au fost dizolvate de facto odată cu finalizarea finanțărilor. Exemple în acest sens sunt proiectele implementate de Municipiu finanțate prin programul URBACT al Comisiei Europene, precum

Aceste proiecte au vizat diverse sfere ale orașului inteligent, de la inovare socială, la întărirea comunității, arhitectură urbană sau dezvoltare sustenabilă.

De asemenea, sunt relevante cooperările internaționale ale ADI Zona Metropolitană Baia Mare, care au atras o eficientizare prin transformare digitală a proceselor specifice activității de transport în comun în Municipiul reședință de județ și localitățile învecinate.

La nivel național, eforturi importante sunt intreprinse în proiecte de reabilitare a clădirilor publice și blocurilor de locuințe.

Două proiecte finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă au condus la transformarea a numeroase procese administrative în Municipiul Baia Mare, prin digitalizarea interacțiunii între cetățeni și administrația publică, insuficient diseminate.

Lista serviciilor electronice oferite de Municipiul Baia Mare

Sunt disponibile rețele WIFI4EU în punctele cheie din Municipiu.

Baia Mare este unul dintre puținele municipii din Europa Centrală și de Sud-Est care implementează o acțiune urbană inovativă menită să sprijine reabilitarea și decontaminarea terenurilor poluate istoric – SPIRE, prin intermediul căreia sunt, de asemenea, puse la dispoziția cetățenilor un spațiu de co-creare (SPIRE HUB), dotat cu imprimante 3D, gravură laser, și unde doritorii pot învăța cum să realizeze diverse obiecte utilizând aceste tehnologii, respectiv un sistem local de recompense deschis – iLEU.