Viziunea Baia Mare oraș inteligent

Un oraș inteligent presupune o abordare inteligentă, bazată pe dezvoltarea armonioasă și corelată a comunității locale și ecosistemelor publice și private, ținând cont de impactul dezvoltării fiecărui domeniu asupra celorlalte.

Viziunea Baia Mare 2030

Municipiul Baia Mare 2030 este un oraș proactiv, atractiv, facilitator al inovării și integrator al soluțiilor inteligente, inovatoare, care inspiră și sprijină dezvoltarea inteligentă în Zona Metropolitană.  Teritoriul metropolitan se dezvoltă sustenabil și verde, adoptând soluții pentru a deveni pozitiv energetic și neutru din prisma emisiilor de carbon. Zona metropolitană este activă și implicată, iar comunitatea locală, mediul economic, mediul academic și administrația co-crează spații publice și virtuale creative.

Obiective de dezvoltare inteligentă

Centru urban atractiv și plin de vitalitate, care promovează o calitate a vieții crescută și echilibrată din punct de vedere social, atrăgând nomazi digitali și inversând trend-ul de migrație a creierelor. Oraș regenerat, ce își valorifică durabil resursele de teren, patrimoniul industrial și natural.

Comunitatea participă la îmbunătățirea condițiilor de mediu și la atingerea neutralității climatice, prin utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor, inclusive colectând selectiv și valorificând o parte din deșeurile produse. Sistemul extins de spații verzi contribuie la o ambianță plăcută și un mediu de viață sănătos în cadrul zonei metropolitane, valorificând totodată patrimoniul natural.

Hub de interes regional, realizând tranziția către o economie a cunoașterii, bazată pe servicii cu valoare adăugată ridicată ce îmbină tradiția artistică cu transformarea digitală, este racordat la rețelele de inovare regionale și europene și facilitează parteneriatele locale și trans-naționale.

Centru urban activ dezvoltat în jurul în jurul deplasărilor nemotorizate, mizând pe un culoar verde-albastru major, conectat la o rețea de artere verzi*, susținut de un sistem de transport public atractiv la nivelul zonei metropolitane (/FUA) și optimizat continuu pe baza unui model / platforme de transport actualizat(ă) în timp real.