Domenii prioritare de intervenție

Dezvoltarea inteligentă a Municipiului Baia Mare este construită în jurul principalilor piloni Smart City referiți de prezenta strategie. În cadrul acestora au fost identificate 6 obiective principale, câte unul pentru fiecare dimensiune, detaliate în cele ce urmează: