Economie Inteligentă

O4. Centru economic regional performant, reinventat ca destinație pentru investiții și antreprenoriat în domeniile economiei cunoașterii, valorificându-și tradiția tehnică și creativă

Baia Mare este un oraș cu o economie care nu își exploatează întregul potențial. PIB per capita este sub media municipiilor reședință de județ din România, situând orașul în capcana venitului mediu. Lipsa unor investiții semnificative în domenii economice cu valoare adăugată mare, respectiv lipsa valorificării potențialului educațional, turistic și cultural ridicat generează un ușor declin demografic. Migrația creierelor este principala problemă cu care se confruntă antreprenorii locali. Inițiative ale unor asocieri locale de oameni de afaceri și ralierea la clustere și hub-uri digitale de inovare regionale (Cluj Napoca) contribuie la dezvoltarea economiei locale. Stimularea industriilor creative (inclusiv IT) și a industriei prelucratoare cu valoare adăugată ridicată contribuie la atragerea de forță de muncă din județ și chiar migratorie, constituind principalii piloni potențiali de creștere economică. Asigurarea unei mai bune colaborări între autoritatea locală, mediul academic și companiile locale poate contribui la o creștere economică semnificativă a Municipiului.

Al doilea centru urban din regiune, după Cluj-Napoca, care oferă (1) cel mai ridicat grad de aprofundare a programelor de studii (licență – master – doctorat) în domeniul tehnologiei informației și (2) cea mai mare diversitate a oportunităților de formare și cel mai mare număr de locuri în învățământul tehnic.
Pondere ridicată a salariaților în industrii culturale și creative din totalul salariaților și o tendință de creștere a numărului acestora. Cel mai mare număr al firmelor din ICC din Baia Mare se înregistrează în domeniul artizanat și meșteșuguri (locul 2 la nivel regional), urmat de software, IT, jocuri (locul 3 la nivel regional) și de carte și presă (locul 3 la nivel regional).
Tradiție tehnică și creativă, ce oferă premisele pentru constituirea unei noi identități și specializare inteligentă (economie verde și sustenabilă)
Dezvoltarea aeroportului internațional, cu demersuri pentru realizarea de conexiuni cu un hub major de transport aerian, ca suport pentru internaționalizarea companiilor localePrincipalele puncte slabe și vulnerabilități ale Municipiului sunt:

Proces de tranziție industrială încă în desfășurare, ZMBM neavând încă o identitate și o direcție economică strategică; zone productive extinse ce funcționează la subcapacitate sau și-au sistat complet activitățile
Cea mai puțin favorabilă situație dintre reședințele de județ din regiune din perspectiva dinamicii și capacității antreprenoriale
Principalii angajatori își desfășoară activitatea în domenii cu valoare adăugată redusă
Dificultatea companiilor de a angaja forță de muncă bine calificată
Contribuția redusă din partea sectorului serviciilor, în special cele intensive în cunoaștere, și subdezvoltarea CDI
Orașul este în capcana venitului mediu


Analizând situația actuală și oportunitățile de dezvoltare pe termen scurt și mediu, Municipiul Baia Mare se află la nivelul al doilea în ceea ce privește un impact pozitiv asupra factorilor de mediu, însă a creat deja premisele de evoluție rapidă spre nivele superioare, astfel:

2022

 • Platforme sau evenimente comune între administrația locală și mediul privat cu impact redus.
 • Cooperare punctuală între mediul privat, academic și administrație

Nivelul 2

2022

 • Servicii digitale pentru mediul de afaceri limitate și neintegrate cu alte instituții.
 • Date și informații insuficiente privind calitatea și performanța serviciilor publice pentru mediul de afaceri, colectate disparat.
 • Cooperare redusă și punctuală public-privat.

Nivelul 1

Viziunea de dezvoltare pe termen scurt și mediu poate aduce unele componente la niveluri înalte de colaborare, în funcție de implicarea și răspunsul actorilor locali relevanți și abordarea trans-sectorială și trans-disciplinară aleasă:

2030

 • Platformă pentru comunicare și serviciile publice digitale destinate mediului de afaceri.
 • Parteneriate între mediul public și cel privat pentru implementarea de proiecte.
 • Colaborare între mediul public și privat pentru transfer de cunoștințe și date
 • Sunt organizate evenimente de inovare

Nivelul 3

2024

 • Punct unic de contact pentru comunicare și serviciile publice destinate mediului de afaceri.
 • Există o rețea de centre de evenimente, co-working, incubatoare în relație cu clustere și Huburi Digitale de Inovare regionale.
 • Există sisteme și măsuri de suport pentru inovare și start-up-uri

Nivelul 2

Direcțiile de dezvoltare inteligentă a Municipiului vizează dezvoltarea unui ecosistem economic funcțional, ce stimulează antreprenoriatul local, consumul de produse și servicii de la companii locale, respectiv cooperarea pentru activități de cercetare-dezvoltare-inovare între principalii actori pe model cvadruplu-helix (academic, administrativ, economic și comunitate).

D2.1. Destinație atractivă pentru investiții, susținută de infrastructură și servicii suport necesare asigurării unui cadru investițional orientat către dezvoltare, prin intermediul tehnologieizitiv Energetic

 • Strategie de dezvoltare/ reinventare economică și specializare inteligentă (ex. Bilbao)
 • Inventarierea, cartarea și evaluarea activelor (spații construite, terenuri) disponibile pentru investiții la nivelul ZMBM
 • Invest in BM – platformă metropolitană de promovare a oportunităților de investiții și de dialog și informare pentru întreprinzători și investitori
 • Dezvoltarea infrastructurii suport și facilităților pentru afaceri și inovare (ex. parc științific și tehnologic etc.)

D2.2. Mediu de afaceri dinamic, ce stimulează și sprijină antreprenoriatul ca alternativă de ocupare

 • Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor suport pentru antreprenoriat, în special în domenii creative: crearea de spații de co-working, incubare și prototipare/ mică producție – makerspace și incubator pentru afaceri în industrii creative
 • Programe de formare și promovare în domeniul antreprenoriatului, incl. pentru elevi
 • Sprijinirea antreprenoriatului social
 • Operaționalizarea la nivel metropolitan a sistemului de recompense iLEU, inclusiv prin acceptarea ca instrument de plată generalizat la nivel local

D2.3. Forță de muncă ancorată în domeniile viitorului,  pregătită în jurul competențelor din domeniul tehnologic și al serviciilor intensive în cunoaștere

 • Digital NOMADS – plan de atragere a forței de muncă ce are disponibilitatea de a efectua telemuncă – nomazi digitali
 • Programe formale și informale de calificare și recalificare a forței de muncă în domeniile viitorului
 • Dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii de învățământ profesional și tehnic și dual

D2.4. Parteneriat pentru specializare inteligentă

 • Grup de lucru comun pentru dezvoltarea economică și strategică a ZMBM (cvadruplu/ cvintuplu helix) și evenimente/ activități pentru dezvoltarea și consolidarea ecosistemului de inovare, diplomație economică