Mobilitate Inteligentă

O3. Sistem de transport digitalizat și optimizat în timp real care susține deplasările nemotorizate sau fără emisii.

Situația de facto în domeniul mobilității în Baia Mare este modestă, cu potențial de îmbunătățire semnificativ prin investiții ce trebuie realizate la nivel local și central. Sub aspectul siguranței circulației, Municipiul implementează o abordare eficientă și sustenabilă prin implementarea unui sistem de supraveghere video modular, în cadrul a multiple proiecte finanțate extern. Soseaua de centură a municipiului urmează a fi implementată în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș și localitățile limitrofe. Transportul aerian este în curs de îmbunătățire. La nivel urban sunt necesare măsuri urgente privind reducerea aglomerației la orele de vârf și stimularea unui transport ecologic.

Studii în lucru pentru Varianta Ocolitoare și Autostrada Nordului
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă actualizat recent.
O cotă modală ridicată pentru deplasările cu biciclete (11%)*
O tramă stradală generoasă cu potențial ridicat de optimizare (transformare în străzi „complete” – proiecte în lucru) completată de un coridor verde-albastru cu potențial ridicat.
O rețea de spații publice – pietonale reprezentative în curs de modernizare și extindere.
Achiziții de autobuze electrice pentru transportul public metropolitan (Tăuții-Măgherăuși / Baia Sprie)
Nivel mediu de digitalizare: platformă Transport Baia Mare – planificator de rute și afișare în timp real, e-ticketing, aplicație de plata parcării cu SMS, platforme de transport alternativ.

Principalele puncte slabe și vulnerabilități ale Municipiului sunt:

Amplasare în afara coridoarelor majore de transport (TEN-T Core).
Probleme de congestie și de poluare cauzate de traficul greu care traversează municipiul prin zonele urbanizate. Tramă stradală incompletă în zonele industriale – permeabilitate redusă.
Autoturismul este principalul mijloc de transport utilizat pentru deplasările cotidiene (51%) / IM: 427/1000 locuitori***.
Flota de troleibuze, autobuze și microbuze destinate transportului public local învechită bazată pe combustibili fosili (doar 12 VE – troleibuze). 
Zone de expansiune cu acces precar la infrastructură și servicii de transport. Probleme de deservire în zona de nord – necesar optimizare rețea de transport pe direcția nord-sud.
Rețea de piste pentru biciclete incompletă cu un nivel de serviciu redus (preponderent marcaje pe trotuar) și insuficiente dotări (parcări etc.).
O politică tarifară / de parcare încă timidă care nu reușește să descurajeze suficient utilizarea autoturismului personal, mai ales pentru deplasările spre centru.
Acces încă precar la date privind sistemul de transport: fluxuri în timp real, pasageri TP, grad utilizare parcări etc

Analizând situația actuală și oportunitățile de dezvoltare pe termen scurt și mediu, Municipiul Baia Mare se află la nivelul al cel mai de jos în ceea ce privește mobilitatea sustenabilă:

2022

 • Există un număr încă redus de dispozitive colectează date de mobilitate
 • Datele sunt colectate, dar reutilizarea și integrarea lor este limitată
 • Rețea de piste pentru biciclete dezvoltată este partajată cu pietonii

Nivelul 1

Viziunea de dezvoltare pe termen scurt și mediu poate aduce unele componente la niveluri înalte de colaborare, în funcție de implicarea și răspunsul actorilor locali relevanți și abordarea trans-sectorială și trans-disciplinară aleasă:

2030

 • 100% din flota de transport public este monitorizată în timp real
 • Aplicație cu date de mobilitate în timp real – agregator care centralizează și trimite către utilizatori datele diferiților furnizori de servicii de mobilitate.

Nivelul 4

2030

 • Strategie de „Smart City” sau de mobilitate urbană cu componente de „Smart City”
 • Portofoliu de proiecte „smart mobility” asumat de mai mulți factori interesați (inclusiv companii și furnizori de servicii de mobilitate)
 • 75% din flota de transport public este monitorizată în timp real
 • Rețea de piste pentru biciclete care acoperă și leagă principalele zone de interes din oraș

Nivelul 3

2024

 • Sistem de management al traficului corelat cu o aplicație de mobilitate la nivelul orașului
 • Bază de date cu date de mobilitate urbană / model de trafic
 • Datele de la furnizorii de servicii de mobilitate sunt centralizate la nivelul primăriei
 • 50% din flota de transport public este monitorizată în timp real
 • Rețea de piste pentru biciclete dezvoltată pe principalele coridoare de transport
 • 60% din totalul deplasărilor se realizează cu mijloace de transport cu emisii scăzute sau zero
 • 25% din flota de transport public este monitorizată în timp real

Nivelul 2

Direcțiile de dezvoltare inteligentă a Municipiului vizează dezvoltarea unui sistem de transport integrat, eficient și nepoluant, adaptat nevoilor de dezvoltare economică și socială a comunității locale.

D3.1. Creșterea atractivității mijloacelor alternative de transport (mersul cu bicicleta sau pe jos și transportul public)

 • Amenajare stații de transport public local de tip ”smart„
 • Proiect pilot – amenajare parcări de biciclete de tip ”smart„ (garaje și rastele autoblocante)*
 • Dezvoltarea unui sistem de bike-sharing (doar după finalizarea coridoarelor de pe POR)
 • Program multianual de modernizare a flotei de mijloace de transport în comun (tranziția către vehicule nepoluante)
 • Amenajare coridor verde Săsar (blue-green-smart river)

D3.2. Ameliorarea accesului la date de mobilitate urbană pentru profesioniști, locuitori și alți utilizatori ai orașului

 • Dezvoltarea aplicației de mobilitate / transport
  • integrare rute transport public județean, mersul trenurilor CFR (Infofer), taxi, parcări în timp real
  • (MaaS) -> tarifare integrată la nivel metropolitan și profil de utilizator cu sistem de bonificații (reducere, premii pt. km pedalați sau mers pe jos) și informații despre emisii
 • Digitalizarea sistemului de parcare (enforcement): achiziție autovehicul pentru monitorizare în timp real a plății parcării și parcări neregulamentare (legătură directă cu Poliția Rutieră).
 • Digitalizarea sistemului de parcare (date în timp real): achiziție / extindere sistem CCTV și software pentru monitorizarea în timp real parcării.
 • Dezvoltarea unui sistem de management și siguranță al traficului cu module de prioritizare TP și velo / pietoni.
 • Dezvoltarea / achiziție software pentru gestionarea și planificarea sistemului de transport public (încărcări în timp real, optimizări de rute etc.)

D3.3. Reducerea dependenței față de autoturismul personal

 • Amenajare stații de încărcare a vehiculelor electrice (multe în curs prin PNRR / AFM / Interreg HUSKROUA)
 • Proiect pilot – amenajare stâlpi inteligenți (smart pole) în zonele rezidențiale – permit inclusiv încărcarea VE