Sustenabilitate și integrarea proiectelor în derulare

Un număr redus de proiecte ce vizează sau au componente smart city au identificat soluții pentru asigurarea sustenabilității post-implementare.

Există la nivel local exemple de bune practici și proiecte care preiau rezultatele unor proiecte anterioare, demonstrând capacitatea municipiului de a avea o abordare orientată spre sustenabilitate:

  • Construirea unui sistem de supraveghere video la nivel metropolitan se realizează în baza unor proiecte punctuale de mici dimensiuni, însă cu capabilități de integrare într-un centru unic, asigurând o creștere sustenabilă, organică a sistemului de supraveghere video, fără a consuma resurse financiare importante.
  • Proiectele ”Respect pentru bunici” și ”Pune suflet pentru bunici” asigură o continuitate a activităților cu acest grup țintă vulnerabil într-o direcție unitară, reutilizând rezultatele deja obținute.
  • Eficientizarea transportului public se realizează în baza unei strategii consolidate de un acord de parteneriat între localitățile componente ale ZMBM și utilizează resursele unor proiecte subsecvente pentru transformarea digitală și eficientizarea proceselor administrative ce șin de transportul în comun, corelate cu introducerea unor bilete unice, a unor metode ergonomice de achiziție a biletelor și abonamentelor, respectiv monitorizarea în timp real a mijloacelor de transport în comun și furnizarea informațiilor despre localizarea acestora către cetățeni.

Este necesară o mai bună corelare între proiectele implementate la nivelu municipalității și o abordare trans-departamentală și trans-secotrială cu integrare orizontală și verticală a investițiilor realizate de municipiu și a finanțărilor nerambursabile atrase.