Stil de viață Inteligent

O5. Teritoriu atractiv pentru comunitatea locală și vizitatori, ce oferă servicii publice diverse și performante, calitatea spațiului urban, oportunități culturale, turistice și de petrecere a timpului liber

La capitolul Stil de Viață inteligent, Baia Mare este municipiu contrastant și divers, cu potențial ridicat în ceea ce privește dezvoltarea unui stil de viață inteligent. Inițiativele autorității locale sunt curajoase dar nu au un caracter unitar. Potențialul natural și cel legat de industriile creative pot transforma comunitatea locală, cu ajutorul tehnologiei, prin stimularea inovatorilor și creatorilor de valoare adăugată ridicată. Potențialul turistic al împrejurimilor și facilitățile de petrecere a timpului liber trebuie diversificate și stimulate.

Zona centrală pietonală, cu perspective de extindere, alături de calitatea arhitecturală a spațiilor publice urbane modernizate în ultimii ani, contribuie la calitatea vieții și la atractivitatea municipiului; potențial pentru spații publice “iconice”
Râul Săsar – potențial coridor verde-albastru, ce ar putea fi valorificat prin proiecte regenerare urbană, complementar cu ZMBM (ex. Lacurile Bodi Ferneziu și Bodi Baia Sprie)
Instrumente de planificare urbană bazate pe date (bază de date GIS, corelare cu PUG) în curs de dezvoltare
Existența inițiativelor de implicare civică precum consiliile civice de cartier sau campanii pentru mobilizarea și implicarea cetățenilor pe teme specifice (ex. curățenie)
Îmbunătățirea siguranței în spațiu public
Aplicație Visit Maramureș în curs de dezvoltare – potențial de integrare a unei secțiuni dedicate
Resursele turistice existente atât la nivelul municipiului, cât și în împrejurimi, conturează un profil turistic potențial complex și diversificat (incl. turism sportiv)

Principalele puncte slabe și vulnerabilități ale Municipiului sunt:

Enclave de teren neutilizate (ex. terenurile Cuprom, RomPlumb), incl. terenuri de dimensiuni reduse, dar subutilizate, grupate în foste zone de producție/depozitare (ex. zona Gării Baia Mare)
Tendință de suburbanizare și dezvoltare urbană nesustenabilă, incl. expansiune în zone supuse riscurilor naturale
Zone urbane marginalizate ce prezintă o problematică complexă.
Grad redus de eficientizare energetică și monitorizare a consumului de energie, atât la nivelul fondului construit, cât și la nivelul infrastructurii de utilități
Vitalitate culturală redusă, din cauza ofertei culturale limitate, dar și consumului cultural al populației relativ redus
Durată scurtă a șederii turiștilor, municipiul fiind mai degrabă utilizat ca punct de acces/ tranzit și uneori deconectat de la identitatea turistică a Maramureșului
Prezența insuficientă sau insuficienta promovare a unor evenimente fanion, de interes regional, național sau internațional

Analizând situația actuală și oportunitățile de dezvoltare pe termen scurt și mediu, Municipiul Baia Mare se află la nivelul al cel mai de jos în ceea ce privește calitatea vieții din perspectiva stilului de viață:

2022

 • Există un Plan Urbanistic General Aprobat după 2010.
 • Există sisteme de supraveghere în spațiul public.
 • Sistemele de utilități sunt gestionate și monitorizate disparat.
 • Datele sunt colectate, dar reutilizarea și integrarea lor este limitată – se referă de obicei la furnizarea punctuală a unui serviciu – integrare incipientă
 • Investiții incipiente în infrastructură IT pentru colectare și interpretare de date.

Nivelul 1 și 2

Viziunea de dezvoltare pe termen scurt și mediu poate aduce unele componente la niveluri înalte de colaborare, în funcție de implicarea și răspunsul actorilor locali relevanți și abordarea trans-sectorială și trans-disciplinară aleasă:

2030

 • Sisteme de colectare și interpretare a datelor integrate și accesibile publicului.
 • Dashboard cu date complexe în timp real accesibil tuturor autorităților active în domeniul siguranței publice și securității.

Nivelul 4 și 5

2030

 • Există un Plan Urbanistic General interactiv și actualizat în timp real.
 • Baza GIS de date urbane este folosită pentru monitorizare și fundamentarea deciziilor.
 • Sistem complex de supraveghere orientat către menținerea și asigurarea siguranței publice.

Nivelul 3

2024

 • Planificarea și proiectarea urbană se face pe baza unei baze de date GIS (PUG în GIS).
 • Se investește în infrastructură IT pentru colectare și interpretare de date.
 • Baza GIS de date urbane este folosită pentru monitorizare (ex. rapoarte anuale cu privire la starea orașului).
 • •Investiții incipiente și disparate în senzori și monitorizare în timp real.

Nivelul 2

Direcțiile de dezvoltare inteligentă a Municipiului vizează dezvoltarea unui model de digitalizare a infrastructurilor publice și a proceselor de regenerare urbană, corelat cu activități de educare a populației pentru adaptare la transformarea digitală.

D5.1. Testarea și includerea soluțiilor smart în demersurile de regenerare urbană

 • Living lab (laborator viu) pentru testarea unor noi soluții de smart city/ smart village  – incl. spații de testare, prototipare, co-creare
 • Centru multifuncțional inteligent (pornind de la modelul bibliotecilor finlandeze )
 • Centre integrate de servicii publice și incluziune digitală (extinderea competențelor centrelor civice)
 • Extindere SPIRE Hub
 • Concursuri de soluții pentru proiectele majore de dezvoltare urbană

D5.2. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor publice

 • Educație digitală, telemendicină etc.
 • Extinderea rețelei publice Wi-Fi
 • Extinderea sistemului de iluminat public inteligent
 • Extinderea bazei de date urbane și dashboard pentru monitorizarea în timp real

D5.3. Dezvoltarea și promovarea activă a ofertei turistice și culturale

 • Implementarea noilor tehnologii invoatoare în muzeele din Baia Mare, pentru expunerea materialelor și informațiilor – holograme, mese interactive, tablete etc. (Muzeul de Mineralogie Victor Gorduza, Planetariu Baia Mare, Muzeul de Artă, Muzeul Județean de Artă și Arheologie)
 • Platformă de comunicare între serviciile de cazare – administrația locală / județeană – centre de turism și agențiile de turism (pass metropolitan)
 • Servicii de promovare și informare despre obiectivele turistice din Baia Mare – portal/ aplicație și pass metropolitane / secțiune dedicată pe platforma Visit Maramureș, coduri QR de scanat etc.
 • Sistem de monitorizare a satisfacției vizitatorilor / sistem de monitorizare a performanței turistice
 • Centru digital/ de inovare in arte vizuale
 • Dezvoltarea și promovarea unor evenimente recurente

D5.4. Implicarea comunității și actorilor locali

 • Grup de lucru/ platformă de colaborare cu actorii turistici și culturali
 • Bugetare participativă pentru proiecte de dezvoltare (incl. co-creare/ implicare în implementare)
 • Evenimente de tip hackathon pentru teme de dezvoltare urbană